Odborná činnost

Zabýváme se převážně měřením změn jasnosti vybraných typů proměnných hvězd pomocí CCD detektorů. Naměřená data jsou předávána ke zpracování profesionálním astronomům a k publikaci v odborné literatuře.

Pozorování trpasličích nov během jejich vzplanutí - celosvětově koordinováno japonskou univerzitou v Kyoto, kde studenti pod vedením profesora Taichi Kato naše napozorovaná data zpracovávají a vyhodnocují. Výsledkem jsou publikace v odborné literatuře popisující chování těchto hvězd.

Pozorování zákrytových dvojhvězd s výraznou excentricitou oběžné dráhy a výrazným stáčením apsidální přímky zde probíhá ve spolupráci s Astronomickým ústavem Univerzity Karlovy pod vedením dr. M. Wolfa.

Pozorování exoplanet je dalším, velice zajímavým a v poslední době hodně se rozšiřujícím oborem. Exoplanety jsou planety, které obíhají kolem jiných hvězd než je naše Slunce. Tyto planety u vzdálených hvězd nejsou přímo viditelné, vidíme pouze hvězdu, kolem které planeta obíhá. Při svém oběhu kolem mateřské hvězdy však taková planeta periodicky tuto hvězdu nepatrně zakrývá, tím dochází k malým poklesům jasnosti této hvězdy a exoplaneta je tak nejen odhalena, ale dále tímto způsobem fotometricky zkoumána.

Darujte zážitek pod hvězdami

...v jednom z nejhvězdnatějších míst ČR, daleko od rušivých světel měst!


Více info zde >

© 2014-2021 Dark Sky Beskydy - Park tmavé oblohy, www.darkskybeskydy.cz, e-mail: darkskybeskydy@seznam.cz
provozovatel: Tomáš Hynek, Komenského 654/26, Ostrava - Poruba, IČO: 63036754